1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
58
100
-
-
Feb
 45 
 100 
-
-
Mac
20
100
-
-
Apr
14
100 
-
-
Mei
 
 
-
-
Jun
 
 
-
-
Jul
 
 
-
-
Ogo
 
 
-
-
Sep
 
 
-
-
Okt
 
 
-
-
Nov
 
 
-
-
Dis
 
 
-
-

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 28 100 - -
Feb 38 100  - -
Mac 19 100  - -
Apr  29  100  - -
Mei     - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 239 99.5 1 0.5
Feb 309 100  - -
Mac 178 99.4  1 0.6
Apr  16 94.1 1 5.9
Mei     - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan 0 0 - -
Feb 13  100 - -
Mac 0  0 - -
Apr 16  100 - -
Mei 12  100 - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 15 100 - -
Feb 25 100 - -
Mac 6 100 - -
Apr 7 100 - -
Mei     - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 28 68.3 13 31.7
Feb  38   92.6 13 7.31
Mac  2   66.6 1 33.3
Apr 0  0 0 0
Mei     - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 22 100 - -
Feb 22  100 - -
Mac  22  100 - -
Apr  5  83.3 1 16.7
Mei  24  100 - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 33 100 - -
Feb  35 100 - -
Mac  47  100  - -
Apr  7 100  - -
Mei     - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -

9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 108 100 - -
Feb  93  100 - -
Mac  121  100 - -
Apr  17  100 - -
Mei     - -
Jun     - -
Jul     - -
Ogo     - -
Sep     - -
Okt     - -
Nov     - -
Dis     - -

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2019