BIL. BUTIRAN PEGAWAI JAWATAN 

1
no photo 1458090048
(KOSONG)

TIMBALAN PENGERUSI EKSEKUTIF

Pengerusi

2
no photo 1458090048
(KOSONG)
AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli/Pengerusi Ganti

3
no photo 1458090048
(KOSONG)

AHLI LEMBAGA PENGARAH


Ahli

4
zaiful zaki
TUAN HAJI ZAIFUL ZAKI BIN DATO' HAJI BASRI
AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli
5 Abas Abu Bakar TUAN HAJI ABAS BIN ABU BAKAR
NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF (OPERASI DAN KAWAL SELIA)


Ahli
6 Haji Zazali
TUAN HAJI ZAZALI BIN HARON

NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF (DASAR DAN PEMBANGUNAN)


Ahli
7 hafisol
TUAN MOHAMAD HAFISOL BIN YUSOFF
PENASIHAT UNDANG-UNDANG


Ahli
8 ibrahim kasah 1451543952
ENCIK IBRAHIM BIN KASAH
PENGARAH PENYELIAAN DAN TADBIR URUS


Setiausaha