1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
47
98
1
2
Feb
30
100
-
-
Mac
51
93
4
7
Apr
44
98
1
2
Mei
68
100
-
-
Jun
46
100
-
-
Jul
59
98
1
2
Ogo
42
100
-
-
Sep
39
100
-
-
Okt
65
100
-
-
Nov
....
....
....
....
Dis
....
....
....
....

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 17 100 - -
Feb 30 100 - -
Mac 33 100 - -
Apr 22 100 - -
Mei 25 100
- -
Jun 14 100 - -
Jul 35 100 - -
Ogo 25 100 - -
Sep 21 100 - -
Okt 21 100 - -
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 198 100 - -
Feb 305 100 - -
Mac 335 100 - -
Apr 302 100 - -
Mei 292 100 - -
Jun 338 100 - -
Jul 261 100 - -
Ogo 291 100 - -
Sep 279 100 - -
Okt 343 100 - -
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan 11 100 - -
Feb 4 100 - -
Mac * - - -
Apr * - - -
Mei 7 100 - -
Jun 4 100 - -
Jul 7 100 - -
Ogo 7 100 - -
Sep * - - -
Okt 13 100 - -
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 26 100 - -
Feb 18 100 - -
Mac 31 100 - -
Apr 11 100 - -
Mei 16 100 - -
Jun 14 100 - -
Jul 14 100 - -
Ogo 30 100 - -
Sep 27 100 - -
Okt 25 100 - -
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 8 100 0 0
Feb 2 8.70 21 91.3
Mac 21 78 6 22
Apr 0 0 6 100
Mei 8 44.4 10 55.5
Jun 0 0 20 100
Jul 0 0 0 0
Ogo 0 0 22 100
Sep 0 0 4 100
Okt 2 18.2 9 81.8
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 5 100 - -
Feb 18 100 - -
Mac 33 100 - -
Apr 21 100 - -
Mei 15 100 - -
Jun 28 100 - -
Jul 24 100 - -
Ogo 11 100 - -
Sep 26 100 - -
Okt 14 100 - -
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 27 100 - -
Feb 33 100 - -
Mac 31 100 - -
Apr 43 93 3 7
Mei 44 96 2 4
Jun 63 100 - -
Jul 38 97 1 3
Ogo 31 94 2 6
Sep 40 100 - -
Okt 49 100 - -
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....


9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 85 100 - -
Feb 84 100 - -
Mac 76 100 - -
Apr 108 96 4 4
Mei 87 99 1 1
Jun 182 100 - -
Jul 106 97 3 3
Ogo 132 94 9 6
Sep 80 99 1 1
Okt 98 100 - -
Nov .... .... .... ....
Dis .... .... .... ....

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2016