Strategi 01

 • Menggalakkan rakyat yang mempunyai keperluan bersama menyertai koperasi. 

Strategi 07

 • Meningkatkan amalan nilai-nilai berkoperasi. 

Strategi 02

 • Memberi bimbingan dan galakan kepada gerakan koperasi untuk mengukuhkan keupayaan ekonomi dan mewujudkan pengurusan koperasi yang profesional dan cekap.

 Strategi 08

 • Memberi pendedahan yang lebih luas dalam bidang pengurusan koperasi dan perniagaan.

Strategi 03

 • Membantu gerakan koperasi memainkan peranan lebih aktif dalam membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) dengan menceburi bidang ekonomi yang lebih global.

 Strategi 09

 • Meningkatkan sumber manusia Suruhanjaya agar lebih terlatih, bersikap positif dan luas dalam membangunkan gerakan koperasi.

Strategi 04

 • Membantu koperasi meningkat dan menggembleng sumber-sumber dana supaya lebih produktif.

 Strategi 10

 • Memberi bimbingan dan memulihkan koperasi-koperasi yang tidak aktif.

Strategi 05

 • Memberi khidmat runding cara dan bimbingan kepada koperasi-koperasi yang baru didaftarkan.

Strategi 11

 • Membangunkan sistem pengurusan data untuk menyokong perancangan Suruhanjaya dan mewujudkan pusat pengumpulan maklumat yang boleh digunapakai oleh gerakan koperasi.

Strategi 06

 • Menguatkuasa pematuhan Undang-undang.

Strategi 12

 • Meningkatkan budaya kerja berkualiti di dalam pengurusan serta menggalakkan inovasi melalui peningkatan penggunaan teknologi maklumat.