BIL. BUTIRAN PEGAWAI JAWATAN

1
abu hassan alshari
Encik Abu Hassan Alshari bin Yahaya

AHLI LEMBAGA PENGARAH
Penolong Gabenor, Bank Negara Malaysia

Pengerusi

2
Dato Hajah Rosni saiz tally
Dato’ Hajah Rosni binti Haji Zahari

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli

3
08 Abdul Razak Abdul Rahman
Datuk Haji Abdul Razak bin Abdul Rahman

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli

4
Tiada Foto 2
Dato’ Narendra Kumar Jasani

Malaysian Institute Of Accountants (MIA)
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri

Ahli (Bukan Lembaga)

5
Tiada Foto 2
Dato’ Abdul Halim Mohyiddin

The Malaysian Institute Of Certified Public Accountants (MICPA)

Ahli (Bukan Lembaga)

6
hajah Mariam
Puan Hajah Meriam binti Mat Nor

Naib Pengerusi Eksekutif (Operasi dan Kawal Selia)

Ahli

7
Tiada Foto 2
(KOSONG)

Naib Pengerusi Eksekutif (Dasar dan Pembangunan)

Ahli

8
dato' sani
Dato' Sani bin Abdul Hamid

Naib Pengerusi Eksekutif (Unit Khas Pembangunan Sektor Kewangan Koperasi)

Ahli

9
hafisol
Tuan Mohamad Hafisol bin Yusoff

Penasihat Undang-Undang

Ahli

10
Badrishah Hasan 1
Tuan Haji Badrishah bin Hassan

Pengarah Audit Koperasi

Setiausaha