Pihak Suruhanjaya berhasrat untuk mempelawa mana-mana syarikat / koperasi / pemaju bagi mengemukakan cadangan Pembangunan tanah Suruhanjaya. Kertas cadangan Pembangunan bolehlah dikemukakan kepada Bahagian Khidmat Pengurusan, Aras 5, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

 

 Klik untuk muat turun maklumat lanjut