Bil. Tarikh Pekeliling Papar
01-2020 07-09-2020 Pelaburan Bagi Pegangan Ekuiti Dalam Syarikat Berkaitan Kerajaan pdfIcon
02-2014 10-04-2014 Kemasukan Maklumat Kewangan Teraudit Ke Dalam Modul Kewangan Sistem Aplikasi Online SKM pdfIcon
01-2014 20-01-2014 Makluman Status Kebankrapan Anggota Lembaga dan Anggota Koperasi pdfIcon 
01-2013 01-04-2013 Arahan Kemasukan Maklumat dan Data Koperasi ke Dalam Sistem DKOOP (Data Pengurusan Koperasi) pdfIcon 
01-2012 01-06-2012 Pelaksanaan Tempoh Tujuh (7) Hari Kursus Wajib Anggota Lembaga Koperasi pdfIcon 
02-2011 06-10-2011 Penerbitan Syer Bonus Daripada Kumpulan Wang Rizab Statutori di Bawah Perenggan 57 (1B) (b) Akta Koperasi 1993 pdfIcon 
01-2011 06-10-2011 Penggunaan Kumpulan Wang Rizab Statutori Bagi Pembayaran Syer Atau Yuran Anggota di Bawah Perenggan 57 (1B) (a) Akta Koperasi 1993 pdfIcon 
01-2009 04-08-2009 Panduan Mengenai Penyelenggaraan Kumpulan Wang Rizab Statutori pdfIcon