PT003-2017:
 Sebut Harga Perkhidmatan Pengurusan Perjalanan dan Penginapan Serta Kemudahan Lain Yang Berkaitan Untuk Lawatan Kerja Pembangunan Industri Tenusu Bagi Pegawai-Pegawai Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan Koperasi Ke Bandung, Indonesia Pada 08-11 Mei 2017

No.Rujukan : PT003/2017
Tarikh Tutup: 25 April 2017, 12:00:00 PM
Pegawai untuk dihubungi

Puan Rohanishah binti Nordin - 03- 2083 4136
Hajah Zainah binti Hashim - 03 -2083 4232

Lampiran folder icon