KEPUTUSAN SEBUT HARGA


Perincian

S002/2019:

Keputusan Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Latihan Bengkel Panduan Halatuju Koperasi Bagi Memperolehi Pensijilan Minyak Sawit Mampan (MSPO) – S002/2019

 

No.Rujukan : S002/2019
Nama Individu/ Syarikat:: KOPERASI LADANG PEKEBUN-PEKEBUN KECIL MALAYSIA BERHAD
Lampiran: folder icon