PELAWAAN TENDER


SKM/02/2019
TENDER PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN SISTEM PERISIAN AUDIT KOPERASI (PRIDIK) YANG MELIBATKAN AKTIVITI ANALISIS, REKA BENTUK, PEMBANGUNAN SISTEM, PENGUJIAN, INTEGRASI, MIGRASI, LATIHAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA - SKM/02/2019

No.Rujukan : SKM/02/2019
Tarikh Tutup: 31 Oktober 2019, 12:00:00 PM
Lampiran folder icon