SENARAI PLATFORM e-DAGANG KOPERASI

Bil. Koperasi Pautan Platform e-Dagang Koperasi
1 Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA)

https://www.jimatshop.com/

https://www.jimatbiz.com/

2 Koperasi Tanjong Keramat Malaysia Berhad

https://mysinbad.com

3

Koperasi Kakitangan Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Berhad

https://koppemall.my
4 Koperasi Al-Hilal Malaysia Berhad http://kohilal.net/shop/
5 Koperasi Wena Selangor Berhad

https://www.kowenamall.com.my/

6 Koperasi Universiti Putra Malaysia Berhad

https://beli.kuputra.com/

7 Koperasi Tenaga Nasional Berhad

https://mysenang.my/

8 Koperasi kakitangan Petronas Berhad

https://singgahbeli.com.my/

9 Koperasi Warga Hijrah Selangor Berhad https://kohijrahmall.klikzen.com/