ico 003ii

  

SALURANwww.skm.gov.my  borang maklumbalas pelanggan FMS Sistem Pengurusan Maklumbalas Aduan

 

 

Mengenai "Suara Anda"

Inisiatif SKM bagi menggalakkan anda sebagai rakyat Malaysia untuk bersama menyumbangkan sebarang idea dan cadangan bagi membantu meningkatkan lagi mutu penyampaian dan perkhidmatan SKM.

Percambahan idea bernas yang terhasil melaluinya boleh diketengahkan bagi membantu merangka polisi dan dasar-dasar pembangunan yang khusus bagi menjamin kebajikan dan kesejahteraan umum serta setiap pihak berkepentingan di dalam sektor koperasi khususnya.

 

Mekanisma Pelaksanaan

Kaedah pengumpulan maklumat yang digunakan adalah:

1.

Borang Kajian Kepuasan Pelanggan

-

Saluran input maklumbalas dan cadangan Perkhidmatan SKM

2.

Sistem Pengurusan Maklumbalas dan Aduan

-

Saluran input pertanyaan, maklumbalas dan cadangan mengenai Perkhidmatan SKM, dan Aduan mengenai koperasi

3.

Terbitan Web Mengenai Pandangan Umum

-

Saluran input maklumbalas dan cadangan berhubung Draf Peraturan, Garis Panduan atau Statutori melibatkan gerakan koperasi

       

Mendapatkan Pandangan Umum

Rekod terbitan web SKM [www.skm.gov.my] bagi tujuan mendapatkan pandangan umum.

 

Rujukan Tempoh Konsultasi Sasaran Peserta Butiran Konsultasi Status / Keputusan
01-2020

15 Mac 2020
hingga 
27 Mac 2020

Koperator,
Orang Awam
Permohonan maklumbalas berhubung Draf Akhir Pindaan Garis Panduan GP23: Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi (Pindaan) 2020.

Tempoh konsultasi telah ditutup.
01-2018

Mulai
20 Disember 2018

Koperator,
Orang Awam
Permohonan maklumbalas berhubung Semakan Kepada Akta Koperasi 1993 dan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007.

Tempoh konsultasi telah ditutup.
03-2015 26 Jun 2015
hingga
10 Julai 2015
Koperator,
Orang Awam
Permohonan maklumbalas berhubung Draf Garis Panduan GP5: Garis Panduan Menghendaki Anggota Lembaga, Jawatankuasa Audit Dalaman dan Pengurusan Kanan Koperasi Menghadiri Kursus Wajib (Pindaan) 2015

Tempoh konsultasi telah ditutup.

02-2015 25 Mac 2015
hingga
08 April 2015
Koperator,
Orang Awam
Permohonan maklumbalas berhubung Draf Garis Pandua:

GP6:
Garis Panduan Kemudahan Kredit Oleh Koperasi (Pindaan) 2015

GP7:
Garis Panduan Pembiayaan Islam Oleh Koperasi (Pindaan) 2015

GP7A:
Garis Panduan Pengendalian Pemberian Pembiayaan Secara Berhemat (Pindaan) 2015

Tempoh konsultasi telah ditutup.
01-2015 25 Mac 2015
hingga
08 April 2015
Koperator,
Orang Awam
Permohonan maklumbalas berhubung Draf Garis Panduan GP7B: Garis Panduan Pemberian Ibra' (Rebat) Bagi Pembiayaan Islam Berasaskan Jual Beli Garis Panduan telah diterbitkan dan mulai berkuatkuasa mulai 01-07-2015. Klik pautan untuk mengakses dokumen.

02-2014 06 Mei 2014
hingga
20 Mei 2014
Koperator,
Orang Awam
Permohonan maklumbalas berhubung Draf Garis Panduan GP28: Garis Panduan Tadbir Urus Syariah Garis Panduan telah diterbitkan dan mulai berkuatkuasa mulai 01-07-2015. Klik pautan untuk mengakses dokumen.

01-2014 06 Mei 2014
hingga
20 Mei 2014
Koperator,
Orang Awam
Permohonan maklumbalas berhubung Draf Garis Panduan GP27: Garis Panduan Tadbir Urus Koperasi (Pindaan) 2015 Garis Panduan telah diterbitkan dan mulai berkuatkuasa mulai 01-05-2015. Klik pautan untuk mengakses dokumen.