1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
55
100
-
-
Feb
21
100
-
-
Mac
23
100
-
-
Apr
68
100
-
-
Mei
40
100
-
-
Jun
23
100
-
-
Jul
44
100
-
-
Ogo
-
-
-
-
Sep
42
100
-
-
Okt
-
-
-
-
Nov
8
18.6
35
81.3
Dis
20
100
-
-

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 22 100 - -
Feb 20 100 - -
Mac 27 100 - -
Apr 25 100 - -
Mei 19 100
- -
Jun 22 100 - -
Jul 43 43 - -
Ogo - - - -
Sep 39 100 - -
Okt - - - -
Nov 8 100 - -
Dis 6 100 - -


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 256 100 - -
Feb 309 100 - -
Mac 277 100 - -
Apr 314 100 - -
Mei 278 100 - -
Jun 249 100 - -
Jul 302 100 - -
Ogo 308 100 - -
Sep 349 100 - -
Okt 397 100 - -
Nov 313 100 - -
Dis 383 100 - -


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan - - - -
Feb - - - -
Mac 17 100 - -
Apr 11 100 - -
Mei - - - -
Jun 18 100 - -
Jul - - - -
Ogo - - - -
Sep 9 100 - -
Okt 7 100 - -
Nov 10 100 - -
Dis - - - -
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 27 100 - -
Feb 17 100 - -
Mac 14 100 - -
Apr 15 100 - -
Mei 12 100 - -
Jun 31 100 - -
Jul 25 100 - -
Ogo 19 100 - -
Sep 10 100 - -
Okt 16 100 - -
Nov 17 100 - -
Dis 16 100 - -

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan - - - -
Feb 4 40 6 60
Mac 3 33 6 67
Apr - - 10 100
Mei 8 100 - -
Jun - - 10 100
Jul 4 66.7 2 33.3
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 15 100 - -
Feb 14 100 - -
Mac 28 100 - -
Apr 19 100 - -
Mei 26 100 - -
Jun 14 100 - -
Jul 26 100 - -
Ogo 16 100 - -
Sep 27 100 - -
Okt 22 100 - -
Nov 15 100 - -
Dis 9 100 - -


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 35 100 - -
Feb 27 100 - -
Mac 42 100 - -
Apr 40 100 - -
Mei 50 100 - -
Jun 38 100 - -
Jul 60 100 - -
Ogo 34 100 - -
Sep 41 100 - -
Okt 65 100 - -
Nov 72 100 - -
Dis 37 100 - -

9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 106 99 1 1
Feb 76 100 - -
Mac 92 100 - -
Apr 97 100 - -
Mei 90 100 - -
Jun 98 100 - -
Jul 151 100 - -
Ogo 136 100 - -
Sep 127 100 - -
Okt 163 100 - -
Nov 152 100 - -
Dis 74 100 - -

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2017