S001 2018:


Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Yang Melibatkan Aktiviti Analisis, Reka Bentuk, Pembangunan Sistem, Pengujian, Integrasi, Migrasi, Latihan Dan Pentauliahan Sistem Suruhanjaya Koperasi Malaysia Tahun 2018

 

No.Rujukan : S001 2018
Tarikh Tutup: 27 Mac 2018
Lampiran folder icon