1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
58
100
-
-
Feb
 45 
 100 
-
-
Mac
20
100
-
-
Apr
14
100 
-
-
Mei
10
100 
-
-
Jun
 23
100 
-
-
Jul
 26
 100
-
-
Ogo
 18
 100
-
-
Sep
 23
 100
-
-
Okt
 31
 100
-
-
Nov
 38
 100
-
-
Dis
 47
 100
-
-

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 28 100 - -
Feb 38  100  - -
Mac 19  100  - -
Apr  29   100  - -
Mei  8  100  - -
Jun  13  100  - -
Jul   30  100 - -
Ogo  16 100 - -
Sep  10 100 - -
Okt  20 100 - -
Nov  19 100  - -
Dis   34  100  - -


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 239 99.5 1 0.5
Feb 309 100  - -
Mac 178 99.4  1 0.6
Apr  16 94.1 1 5.9
Mei  123 100  - -
Jun  182  91 18 9
Jul  257  99 3 1
Ogo  262  98 5 2
Sep  362  99 4 1
Okt  369   99  1 1
Nov  322   99  1 1
Dis   446    98  5 2


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan 0 0 - -
Feb 13  100 - -
Mac 0  0 - -
Apr 16  100 - -
Mei 12  100 - -
Jun  33  100 - -
Jul  24  100 - -
Ogo  19  100 - -
Sep  7  100 - -
Okt  23  100 - -
Nov  0  100 - -
Dis  22  100 - -
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 15 100 - -
Feb 25 100 - -
Mac 6 100 - -
Apr 8 100 - -
Mei 8 100 - -
Jun  32  100  - -
Jul  19  100 - -
Ogo  24  100 - -
Sep  29  100 - -
Okt  22  100 - -
Nov  19  100 - -
Dis  18  100 - -

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 28 68.3 13 31.7
Feb  38   92.6 13 7.31
Mac  2   66.6 1 33.3
Apr 0  0 0 0
Mei 0  0 25 100
Jun 0  0 0 0
Jul  3  75 1 25
Ogo  0  0 8 100
Sep  15   88.2 2 11.8
Okt  34  60 23 40
Nov  31   76  10 24
Dis  1 33.3  2 66.7


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 22 100 - -
Feb 22  100 - -
Mac  22  100 - -
Apr  5  83.3 1 16.7
Mei  24  100 - -
Jun  22  95.65 1 4.35
Jul  17  100 - -
Ogo  34  100 - -
Sep  16  100 - -
Okt  20   100 - -
Nov  17  100 - -
Dis  22  100 - -


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 33 100 - -
Feb  35 100 - -
Mac  47  100  - -
Apr  7  100  - -
Mei  12  100  - -
Jun  16  100 - -
Jul  29  100 - -
Ogo  29  100 - -
Sep  31 100  - -
Okt  48  98 1 2
Nov  37   100 - -
Dis     - -

9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 108 100 - -
Feb  93  100 - -
Mac  121  100 - -
Apr  17  100 - -
Mei  18   100  - -
Jun  24   100  - -
Jul  59  100 - -
Ogo  49  100 - -
Sep  74  100 - -
Okt  23   100  - -
Nov  104  100 - -
Dis  114  96 4 4

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2019