BIL. BUTIRAN PEGAWAI JAWATAN

1
picpassportshahrol
DATO’ SHAHROL ANUWAR BIN SARMAN
AHLI LEMBAGA PENGARAH

Pengerusi

2
Abu Hassan Alshari Yahaya
ENCIK ABU HASSAN ALSHARI BIN YAHAYA

AHLI LEMBAGA PENGARAH
Pengerusi Ganti

3
picpassportdatotajudin
DATO’ HAJI MOHD TAJUDIN BIN ABDULLAH

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli

4
picpassportahmadismail
DATO’ SERI HAJI AHMAD BIN ISMAIL
AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli
5 picpassportdatoalimansur

DATUK MOHD ALI BIN MANSOR

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli
6 Tiada Foto 2
DATO' ROSLAN BIN A. RAHMAN 

Ahli (Bukan Lembaga)
7 amran abd kadir 1457943071
EN. AMRAN BIN HAJI ABD KADIR
NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF (PENGURUSAN)

Ahli
8 roshidah abu bakar 1456
PUAN HAJAH ROSHIDAH BINTI ABU BAKAR

PENGARAH KEWANGAN

Setiausaha