EXECUTIVE CHAIRMAN
 
datuk nordin salleh
DATUK NORDIN BIN SALLEH
 
DEPUTY EXECUTIVE CHAIRMAN
 
Haji Zazali
TUAN HAJI ZAZALI BIN HARON
 
BOARD OF DIRECTOR
             
abu hassan alshari   datoradhi new   Dato Zamzuri 1   no photo
ENCIK ABU HASSAN  ALSHARI BIN YAHAYA DATO‘ MOHAMMAD RADHI BIN ABDUL RAZAK  DATO' ZAMZURI BIN  ABDUL  AZIZ  (KOSONG)
             
BOARD OF DIRECTOR
                     
datosriamim new   hajiatderis new   dr muhammad faiz new   enrusdi new   enshahrul new   puan azlina mehtab new

DATO‘ SRI MOHD AMIM BIN A. WAHAB

  HAJI MAT DERIS BIN JUSOH   DR. MUHAMMAD FAIZ BIN NA'AMAN   ENCIK RUSDI BIN HJ. IBRAHIM   ENCIK SHAHRUL AZHAR BIN AMIR   PUAN AZLINA MEHTAB BINTI MOHD ISHAQ
                     

 

  SETIAUSAHA :   ENCIK RUSLI BIN JAAFAR
  JURUAUDIT :   KETUA  AUDIT NEGARA MALAYSIA