1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
52
100
-
-
Feb
35
100
-
-
Mac
72
100
-
-
Apr
54
100
-
-
Mei
52
100
-
-
Jun
46
100
-
-
Jul
-
-
-
-
Ogo
-
-
-
-
Sep
-
-
-
-
Okt
-
-
-
-
Nov
-
-
-
-
Dis
-
-
-
-

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 29 100 - -
Feb 25 100 - -
Mac 44 100 - -
Apr 43 100 - -
Mei 35 100
- -
Jun 19 100 - -
Jul - - - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 265 100 - -
Feb 261 100 - -
Mac 308 100 - -
Apr 327 100 - -
Mei 350 100 - -
Jun 306 100 - -
Jul - - - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan 20 100 - -
Feb 10 100 - -
Mac 0 0 - -
Apr 14 100 - -
Mei 0 0 - -
Jun 9 100 - -
Jul 0 0 - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 20 100 - -
Feb 19 100 - -
Mac 20 100 - -
Apr 20 100 - -
Mei 23 100 - -
Jun 16 100 - -
Jul - - - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 1 6.6 14 93.3
Feb 2 11.7 15 88.2
Mac - - - -
Apr - - - -
Mei - - - -
Jun - - - -
Jul - - - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 14 82.35 3 17.65
Feb 23 100 - -
Mac 26 100 - -
Apr 17 100 - -
Mei 27 100 - -
Jun 11 100 - -
Jul 22 95.65 - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 25 86 4 14
Feb 40 100 - -
Mac 43 100 - -
Apr 49 100 - -
Mei 60 100 - -
Jun 16 100 - -
Jul 56 100 - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -

9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 61 87 9 13
Feb 52 100 - -
Mac 100 100 - -
Apr 93 100 - -
Mei 148 100 - -
Jun 51 100 - -
Jul 168 97 - -
Ogo - - - -
Sep - - - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2018