1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
60
100
-
-
Feb
89
100
-
-
Mac
125
100
-
-
Apr
48
100
-
-
Mei
102
100
-
-
Jun
69
100
-
-
Jul
68
100
-
-
Ogo
83
100
-
-
Sep
99
100
-
-
Okt
-
-
-
-
Nov
-
-
-
-
Dis
-
-
-
-

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 69 100 - -
Feb 41 100 - -
Mac 67 100 - -
Apr 29 100 - -
Mei 62 100 - -
Jun 45 100 - -
Jul 30 100 - -
Ogo 45 100 - -
Sep 31 100 - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 248 98 4 2
Feb 271 98 2 1
Mac 350 99 3 1
Apr 256 100 - -
Mei 328 99 1 1
Jun 317 99 1 1
Jul 283 100 - -
Ogo 368 99 4 1
Sep 345 99 3 1
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan 17 100 - -
Feb 0 0 - -
Mac 23 100 40 100
Apr 12 100 52 100
Mei 0 0 - -
Jun 0 0 - -
Jul 28 100 80 -
Ogo 16 100 96 -
Sep 18 100 114 -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 32 100 - -
Feb 37 100 - -
Mac 41 100 - -
Apr 22 100 - -
Mei 45 100 - -
Jun 50 100 - -
Jul 114 341 - -
Ogo 131 471 - -
Sep 100 571 - -
Okt 121 692 - -
Nov - - - -
Dis - - - -

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 41 89 5 11
Feb 9 100 0 0
Mac 53 96 2 4
Apr 52 100 0 0
Mei 75 100 0 0
Jun 0 0 - -
Jul 38 100 - -
Ogo 82 100 - -
Sep 68 99 1 1
Okt 13 100 - -
Nov - - - -
Dis - - - -


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 27 100 - -
Feb 20 100 - -
Mac 27 96 1 4
Apr 15 100 - -
Mei 22 100 - -
Jun 11 100 - -
Jul 6 100 - -
Ogo 25 96 1 4
Sep 13 72 5 28
Okt 20 86 3 13
Nov - - - -
Dis - - - -


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 41 100 - -
Feb 47 100 - -
Mac 41 100 - -
Apr 32 94 2 6
Mei 22 96 1 4
Jun 41 100 - -
Jul 43 100 - -
Ogo 61 98 1 2
Sep 36 95 2 5
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -

9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 132 100 - -
Feb 127 100 - -
Mac 109 100 - -
Apr 92 94 6 6
Mei 76 97 2 3
Jun 95 99 1 1
Jul 148 99 1 1
Ogo 145 95 8 5
Sep 126 98 2 2
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2022