Ruj. Tarikh Perintah/ Arahan Statutori Papar
02-2023 12-12-2023

Arahan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bilangan 2 Tahun 2023 - Arahan Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori 

pdfIcon

01-2023

24-05-2023 Arahan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bilangan 1 Tahun 2023 - Arahan Menyerah Simpan Dokumen Kepada Suruhanjaya Di Bawah Subseksyen 14(1) Akta Koperasi 1993 [Akta 502] pdfIcon

02-2022

23-11-2022 Arahan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bil.2 Tahun 2022 - Aktiviti Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) pdfIcon

01-2022

04-07-2022 Arahan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bilangan 1 Tahun 2022 - Arahan Berkenaan Dengan  Keanggotaan Federasi Koperasi pdfIcon

03-2021

24-12-2021 Arahan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bilangan 3 Tahun 2021 - Arahan Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori pdfIcon

02-2021

13-04-2021 Arahan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bilangan 2 Tahun 2021 - Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi pdfIcon

01-2021

13-04-2021 Arahan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bilangan 1 2021 - Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi pdfIcon

01-2020

09-06-2020 Arahan Statutori - Arahan Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori di Bawah Perenggan 57 (1A) Akta Koperasi 1993 pdfIcon

03-2019

01-11-2019 Arahan Statutori - Arahan Pengerusi Eksekutif (Kawal Selia) Bilangan 3 Tahun 2019 pdfIcon

02-2019

19-09-2019 Arahan Statutori - Arahan Mendeposit ke Dalam Akaun Deposit Koperasi pdfIcon

01-2019

21-02-2019 Arahan Statutori - Arahan Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori di Bawah Perenggan 57 (1A) Akta Koperasi 1993 pdfIcon
03-2016 28-10-2016 Arahan Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori Di Bawah Subseksyen 57(1A) Akta Koperasi 1993 pdfIcon
02-2016 09-08-2016 Arahan Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi pdfIcon
01-2016 09-08-2016 Arahan Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi pdfIcon
03-2014 27-10-2014 Arahan Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori pdfIcon
02-2014 15-08-2014 Arahan Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi pdfIcon
01-2014 15-08-2014 Arahan Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi pdfIcon
02-2013 25-10-2013 Perintah Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi pdfIcon
01-2013 25-10-2013 Perintah Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi pdfIcon
01-2012 06-09-2012 Perintah Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori Di Bawah Subseksyen 57(1A) Akta Koperasi 1993 pdfIcon
03-2011 27-07-2011 Perintah Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi pdfIcon
02-2011 23-03-2011 Perintah Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori Di Bawah Subseksyen 57(1A) Akta Koperasi 1993 pdfIcon
01-2011 07-01-2011 Pembayaran Dividen Atas Syer Dan Yuran Anggota pdfIcon
03-2009 11-11-2009 Perintah Pemindahan Kepada Kumpulan Wang Rizab Statutori Di Bawah Subseksyen 57(1A) Akta Koperasi 1993 pdfIcon
02-2009 06-11-2009 Perintah Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi pdfIcon
01-2009 06-11-2009 Perintah Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi pdfIcon