UNIT        
             
  Hal Ehwal Antarabangsa dan Komunikasi Korporat        
  Audit Dalam        
  Integriti        
             
     BAHAGIAN        
             
  Akademi SKM        
  Audit Koperasi        
  Dasar dan Perancangan Pembangunan        
  Kewangan        
  Pentadbiran        
  Pengesanan dan Penilaian Risiko        
  Pembiayaan dan Kawalan Kredit        
  Bahagian Pengurusan Pelaburan        
  Pengurusan Maklumat (IT)        
  Penyiasatan dan Penguatkuasaan        
  Penyeliaan dan Tadbir Urus        
  Pembangunan Koperasi        
  Perangkaan dan Penyelidikan        
  Statutori dan Pendaftaran        
   PEJABAT KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF     Sumber Manusia        
   PEJABAT TIMBALAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF     Tribunal Koperasi        
   SEKTOR OPERASI DAN KAWAL SELIA      Undang-Undang        
   SEKTOR DASAR DAN PEMBANGUNAN        Pejabat Pengurusan Transformasi (TMO)        
SEKTOR PENGURUSAN     Bahagian Syariah        
     Pejabat Pengurusan Projek (PMO)