Tabung Pembiayaan Suntikan Modal Koperasi (TPSMK-SUNTIK) diwujudkan hasil daripada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia (JPKSKM) pada 15 Februari 2016. Mesyuarat bersetuju membentuk satu tabung dengan peruntukan sejumlah RM10 juta sebagai modal permulaan TPSMK-SUNTIK untuk membantu koperasi menjalankan aktiviti perniagaan. Di sertakan lampiran A, B dan C sebagai maklumat lebih lanjut :