PELAWAAN SEBUT HARGA


PT006-2017:
Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan Dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Tahun 2017

No.Rujukan : S004B/2017
Tarikh Tutup: 23 Mei 2017, 12:00:00 PM
Pegawai untuk dihubungi

Puan Rohanishah binti Nordin - 03- 2083 4136
Hajah Zainah binti Hashim - 03 -2083 4232

Lampiran folder icon