Teks Ucapan Pengerusi Eksekutif - Perhimpunan Bulanan SKM Bulan Mac 2019