ARAHAN PENGUATKUASAAN PELAKSANAAN PRODUK ALTERNATIF BAHARU AR-RAHNU BAGI KOPERASI YANG MENJALANKAN AKTIVITI PAJAK GADAI ISLAM (AR-RAHNU)

Dengan segala hormatnya perkara di atas dan surat Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Suruhanjaya) bertarikh 23 Disember 2020 [SKM.IP(AM): 7964/50 JLD.8 (24)] adalah dirujuk. Pemakaian Produk Alternatif Baharu Ar-Rahnu akan dikuatkuasa bermula pada 1 Mei 2021. Bersama-sama ini dilampirkan

Arahan Penguatkuasaan Pelaksanaan Produk Alternatif Baharu Ar-Rahnu Bagi Koperasi Yang Menjalankan Aktiviti Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu).

Untuk sebarang penjelasan lanjut, boleh menghubungi Puan Raimi Azyan Roslan di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (03-20834041)

atau

Encik Mohamad Syahid bin Mohamed Daud di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (03-20834342).