KEBENARAN BEROPERASI

 

SENARAI NAMA PENGURUS/CALL CENTRE SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

BAGI PEMANTAUAN KELULUSAN OPERASI KOPERASI SEPANJANG TEMPOH PKP 3.0

MELALUI SISTEM COVID-19 INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM (CIMS) 3.0