https://bit.ly/KajiSelidikFullLockdown

Usahawan Yang Dihormati,

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) sangat prihatin di atas status semasa perniagaan dan keperluan usahawan

berikutan impak daripada penularan wabak COVID-19 dan penguatkuasaan total lockdown.

Sehubungan itu, MEDAC ingin menjemput tuan/puan untuk menjawab kaji selidik ini bermula pada 15 - 28 Jun 2021.

Maklum balas kaji selidik ini adalah penting bagi mendapatkan input yang tepat untuk membantu Kerajaan merangka intervensi yang bersesuaian dengan keperluan usahawan.

Maklum balas anda adalah SULIT dan segala maklumat yang diberikan adalah untuk kegunaan Kerajaan Malaysia sahaja. Kami mengucapkan terima kasih di atas masa yang diluangkan untuk menjawab kaji selidik ini.