1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
11
100
-
-
Feb
 41 
 100 
-
-
Mac
29
100
-
-
Apr
34
100
-
-
Mei
44
100
-
-
Jun
24
100
-
-
Jul
57
100
-
-
Ogo
26
100
-
-
Sep
50
100
-
-
Okt
-
 -
-
-
Nov
-
 -
-
-
Dis
 -
 -
-
-

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 20 100 - -
Feb 42  100  - -
Mac 38 100 - -
Apr 46 100 - -
Mei  11 100 - -
Jun 12 100 - -
Jul 14 100 - -
Ogo 12 100 - -
Sep 29 100 - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis - - - -


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 167 97 5 3
Feb 210 99  1 1
Mac 291 100 - -
Apr 308 98 6 2
Mei 173 99 1 1
Jun 209 97 6 3
Jul 232 95 13 5
Ogo 280 100 - -
Sep 303 99 3 1
Okt  - - -
Nov  -  - - -
Dis   -  - - -


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan 6 100 - -
Feb 8  100 - -
Mac - - - -
Apr 16 100 - -
Mei 12 100 - -
Jun 5 100 - -
Jul 9 100 - -
Ogo 4 100 - -
Sep 10  100 - -
Okt - - - -
Nov - - - -
Dis  - - - -
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 20 100 - -
Feb 14 100 - -
Mac 22 100 - -
Apr 26 100 - -
Mei 16 100 - -
Jun 8 100 - -
Jul 8 100 - -
Ogo 19 100 - -
Sep 23 100 - -
Okt - - - -
Nov -  - - -
Dis  -  - - -

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 0 0 0 0
Feb  14  39 22 61
Mac 0 0 - -
Apr 10 32 21 68
Mei 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0
Ogo 7 10 61 90
Sep 0 0 8 100
Okt 0 0 0 0
Nov - - - -
Dis - - - -


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 9  100 - -
Feb 12  100 - -
Mac 17  100 - -
Apr 30  100 - -
Mei 23 100 - -
Jun 17 100 - -
Jul 5 100 - -
Ogo 32 100 - -
Sep 29 100 - -
Okt  - - - -
Nov  - - - -
Dis - - - -


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 39 100 - -
Feb  29 100 - -
Mac 35 100 - -
Apr 23 100 - -
Mei 15 100 - -
Jun 18 95 1 5
Jul 24 96 1 4
Ogo 14 93 1 7
Sep 29 100 - -
Okt  - - - -
Nov - - - -
Dis  -   - -

9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 102 96 4 4
Feb  71  98 1 2
Mac  59 100 - -
Apr 63 100 - -
Mei 52 100 - -
Jun 43  98 1 2
Jul 37 97 1 3
Ogo 36 100 - -
Sep 85 100 - -
Okt -  - - -
Nov - - - -
Dis - - - -

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2020