S001/2021:


Tawaran Sebut Harga S001/2021 - Tawaran Sebut Harga Perkhidmatan Pencucian, Pembersihan Dan Pemotongan Rumput

Di Pejabat Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Wilayah Klang Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun.

 

No.Rujukan : S001/2021
Tarikh Tutup : 08 MAC 2021
Lampiran folder icon