Mengenai Indeks Gerakan Koperasi Malaysia (IGKM)

IKGM merupakan salah satu inisiatif SKM yang dibangunkan bertujuan memantau pekembangan kesejahteraan gerakan koperasi di Malaysia. Penerbitan IGKM ini adalah berdasarkan kepentingan bagi mewujudkan ‘kayu pengukur’ di dalam menguruskan pembangunan anggota koperasi daripada aspek kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Ianya amat penting bagi membantu Kerajaan dalam mengenalpasti impak sesuatu program sosio ekonomi yang telah dilaksanakan. Petunjuk daripada IGKM ini amat penting dan digunakan sebagai input kepada Kerajaan dalam merancang dan memeta hala tuju program sosio ekonomi rakyat melalui gerakan koperasi.
 
 

Senarai Penerbitan

1. Indeks Gerakan Koperasi Malaysia Tahun 2018