Bil.   Butiran Pegawai   Tel. & Faks

1.
pn joennily@siti badariah


PN. JOENNILY @ SITI BADARIAH BINTI MOHD YUSOF
sitibadariah[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGERUSI
TRIBUNAL KOPERASI


[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4006

2.
En. Marcellinus bin Andreas
EN. MARCELLINUS ANDREAS
marcel[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
AUDIT KOPERASI

[T]: 03-2083 4081
[F]: 03-2083 4108

3.
Rozdeen 01
EN. ROZDEEN BIN HAJI MOHD JAAFAR
Rozdeen[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
PEMBIAYAAN DAN KAWALAN KREDIT

[T]: 03-2083 4262
[F]: 03-2083 4171

4.
azam sulaiman 1451546512
EN. AZAM BIN SULAIMAN
azam[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
DASAR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4106

5.
Efendee OP Andu
EN. EFENDEE OP ANDU
efendee[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

[T]: 03-2083 4004
[F]: 03-2083 4100

6.
zahir
EN. ZAHIR BIN DAHARI

zahir[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN PROJEK

[T]: 03-2083 4147
[F]: 03-2083 4100

7.
Pn. Siti Azlin  binti Ahmad Dauta
PN. SITI AZLIN BINTI AHMAD DAUTA

sitiazlin[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
STATUTORI DAN PENDAFTARAN

[T]: 03-2083 4411
[F]: 03-2083 4120

8.
Amran Kadir


EN. AMRAN BIN ABDUL KADIR
amrank[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH 
PROMOSI DAN PENGGALAKAN KOPERASI


[T]: 03-2083 4151
[F]: 03-2083 4110

9.
Pn. Siti Khatijah  binti Basil
HAJAH SITI KHATIJAH BINTI BASIL
kathy[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
SUMBER MANUSIA

[T]: 03-2083 4125
[F]: 03-2083 4117

10.
mohd rossali morsalin 1451542709
EN. MOHD ROSSALI BIN MORSALIN
rossali[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
PENYIASATAN DAN PENGUATKUASAAN

[T]: 03-2083 4049
[F]: 03-2083 4105

11.
Matias Kundapin
EN. MATIAS KUNDAPIN
matias[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
PENTADBIRAN

[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4100

12.
Haji Ibrahim Kasah
HAJI IBRAHIM BIN KASAH
ibrahimk[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
PENYELIAAN DAN TADBIR URUS

[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4100

13.
no photo
<KEKOSONGAN>
[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
PENGURUSAN MAKLUMAT (IT)

[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4115

14.
norhayati ahmad zainuri
PN. NORHAYATI BINTI AHMAD ZAINURI
azyati[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
PENGURUSAN DANA DAN PELABURAN

[T]: 03-2083 4030
[F]: 03-2083 4116

15.
rusli
EN. RUSLI BIN JAAFAR
rusli[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
HAL EHWAL ANTARABANGSA & KOMUNIKASI KORPORAT
& SETIAUSAHA SKM

[T]: 03-2083 4007
[F]: 03-2083 4119

16.
Norhisham Muhammad Ali
EN. NORHISHAM BIN MUHAMAD ALI
norhisham[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
INTEGRITI

[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4100

17.
mohd lutfi 1451544065
EN. MOHD LUTFI BIN MUHAJIR
mdlutfi[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
AUDIT DALAM

[T]: 03-2083 4019
[F]: 03-2083 4113

18.
no photo
<KEKOSONGAN>
[at]skm[dot]gov[dot]my

PENASIHAT
UNDANG-UNDANG

[T]: 03-2083 4014
[F]: 03-2083 4103

19.
RoshidahAbuBakar
PN. ROSHIDAH BINTI ABU BAKAR

roshidah[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
KEWANGAN

[T]: 03-2083 4128
[F]: 03-2083 4100

20.
zuhaini romli 1451542858
PN. ZUHAINI BINTI ROMLI
zuhaini[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGARAH
AKADEMI SKM

[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4100