Senarai Akta & Peraturan

 

1.  AKTA:

Akta Koperasi (Pindaan) 2021 [Akta A1634]

2.  AKTA:

Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 [Akta 665]
Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2014 [Akta A1470]

PERATURAN:

2.1  Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Akaun Deposit Koperasi) 2014
2.2  Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Kumpulan Wang Likuiditi Pusat) (Pindaan) 2014
2.3  Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Kumpulan Wang Likuiditi Pusat) 2010
2.4  Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010


3.  AKTA:

Akta Koperasi 1993 (Pindaan 2007) [Akta 502]

PERATURAN:

3.1  Peraturan-Peraturan Koperasi 2010
       Peraturan-Peraturan Koperasi (Pindaan) 2021_P.U.(A) 141
       Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Koperasi (Pindaan) 2021_P.U.(B) 174
3.2  Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi) 2010
3.3  Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi) 2010
3.4  Peraturan-Peraturan Koperasi (Fi) 2010
3.5  Peraturan-Peraturan Koperasi (Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan) 2010
3.6  Peraturan-Peraturan Koperasi (Pelaburan) 2010
3.7  Peraturan-Peraturan Koperasi (Subsidiari) 2010
3.8  Peraturan-Peraturan Koperasi (Pengkompaunan Kesalahan) 2010


4.  AKTA:

Akta Koperasi 1993 [Akta 502]

PERATURAN:

4.1  Peraturan-Peraturan Koperasi 1995
4.2  Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan) 1996
4.3  Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan) 1998