BIL. BUTIRAN PEGAWAI JAWATAN 

1
Haji Zazali
TUAN HAJI ZAZALI BIN HARON

TIMBALAN PENGERUSI EKSEKUTIF

Pengerusi

2
hajiatderis new
TUAN HAJI MAT DERIS BIN JUSOH
AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli/Pengerusi Ganti

3
enshahrul new
ENCIK SHAHRUL AZHAR BIN AMIR

AHLI LEMBAGA PENGARAH


Ahli

4
no photo
KOSONG
AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli
5 Abas Abu Bakar TUAN HAJI ABAS BIN ABU BAKAR
NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF (OPERASI DAN KAWAL SELIA)


Ahli
6 Umar Sarim Saidin
DATUK UMAR SARIM BIN SAIDIN

NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF (DASAR DAN PEMBANGUNAN)


Ahli
7 no photo

PENASIHAT UNDANG-UNDANG


Ahli
8 ibrahim kasah 1451543952
TUAN HAJI IBRAHIM BIN KASAH
PENGARAH PENYELIAAN DAN TADBIR URUS


Setiausaha