Bil.   Butiran Pegawai  Tel. & Faks 

1.
datuk nordin salleh


YBHG. DATUK NORDIN BIN SALLEH
pengerusieksekutif[at]skm[dot]gov[dot]my

PENGERUSI EKSEKUTIF


[T]: 03-2083 4334
[F]: 03-2083 4114


2.
hajah Mariam


HAJAH MERIAM BINTI MAT NOR
meriam[at]skm[dot]gov[dot]my

TIMBALAN PENGERUSI EKSEKUTIF

 
[T]: 03-2083 4000
[F]: 03-2083 4100

3.
Dawam Hassan
HAJI DAWAM BIN HASSAN
dawam[at]skm[dot]gov[dot]my

NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF
(OPERASI & KAWAL SELIA)


[T]: 03-2083 4057

[F]: 03-2083 4102

4.
PengurusanDana Zazali Haron


HAJI ZAZALI BIN HARON
zazali[at]skm[dot]gov[dot]my

NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF 
(DASAR & PEMBANGUNAN)


[T]: 03-2083 4011
[F]: 03-2083 4291


5.
Abas bin Abu Bakar


HAJI ABAS BIN ABU BAKAR
abas[at]skm[dot]gov[dot]my

NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF 
(PENGURUSAN)


[T]: 03-2083 4005
[F]: 03-2083 4104