BIL. BUTIRAN PEGAWAI JAWATAN

1
datuk nordin salleh


DATUK NORDIN BIN SALLEH

PENGERUSI EKSEKUTIF

 


Pengerusi
2

hajah meriam

PUAN  HAJAH MERIAM BINTI MAT NOR
TIMBALAN PENGERUSI EKSEKUTIF
Pengerusi Ganti
3 Haji Jasa

DATUK HAJI JASA BIN HAJI RAUDDAH
AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli
4 dato mangsor
DATO' MANGSOR BIN SAAD

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli
5 ismail yusof


ENCIK ISMAIL BIN MOHAMED YUSOF

PENGARAH SUMBER MANUSIA,
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

 


Ahli

(Bukan Lembaga)

6 Tiada Foto 2

WAKIL MANA-MANA KEMENTERIAN/AGENSI


Ahli

(Bukan Lembaga)

7 Abas Abu Bakar
TUAN HAJI ABAS BIN ABU BAKAR

NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF (PENGURUSAN)

Setiausaha