Mengenai Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi
 

Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi (TBK) diwujudkan bagi membantu koperasi-koperasi yang terjejas dan menghadapi masalah; khususnya akibat dari bencana alam atau faktor-faktor lain di luar kawalan. Ianya bertujuan bagi membolehkan koperasi-koperasi ini berupaya membangunkan semula aktiviti ekonominya.

Pengendalian Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi ini adalah tertakluk kepada peruntukan Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010.

   
   
Kelayakan Memohon
 

SEMUA koperasi yang berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993 (Akta 502) adalah layak untuk memohon.

   
   
Bagaimana Memohon?
 
1.

Lengkapkan Borang Permohonan Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi

2.

Sediakan semua dokumen-dokumen yang diperlukan mengikut Senarai Semak Permohonan

3.

Kemukakan dokumen permohonan yang lengkap kepada pejabat cawangan negeri Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang terdekat