BIL. BUTIRAN PEGAWAI JAWATAN
1 abu hassan alshari ENCIK ABU HASSAN ALSHARI BIN YAHAYA
AHLI LEMBAGA PENGARAH
Pengerusi
2 picpassportshahrol DATO’ SHAHROL ANUWAR BIN SARMAN
AHLI LEMBAGA PENGARAH
Pengerusi Ganti
3 picpassportdatoalimansur DATUK MOHD ALI BIN MANSOR
AHLI LEMBAGA PENGARAH
Ahli

picpassportsafie DATO’ HAJI MOHAMMAD SAFIE BIN HAJI ASNAWI
AHLI LEMBAGA PENGARAH
Ahli
5 puan yeo lei mei PUAN YEO LEY MEI
MALAYSIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS (MIA)
Ahli (Bukan Lembaga)
6 Siti Azlin binti Ahmad Dauta PN. SITI AZLIN BINTI AHMAD DAUTA
NAIB PENGERUSI EKSEKUTIF (OPERASI DAN KAWAL SELIA)
Ahli
7 tuanamir TUAN AMIR AFFENDY BIN HAMZAH
PENASIHAT UNDANG-UNDANG
Ahli
8 marcellinus andreas 1 1451530910 ENCIK MARCELLINUS ANDREAS
PENGARAH AUDIT KOPERASI
Setiausaha