1. Pendaftaran Koperasi

Janji Kami
Tempoh Penilaian
Menepati Tempoh Piagam
Melewati Tempoh Piagam
Jumlah
%
Jumlah
%
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi.
Jan
25
100
-
-
Feb
46 
 100 
-
-
Mac
66
100
-
-
Apr
72
100
-
-
Mei
40
100
-
-
Jun
99
100
-
-
Jul
56
100
-
-
Ogo
99
100
-
-
Sep
66
100
-
-
Okt
94
100
-
-
Nov
144
100
-
-
Dis
91
100
-
-

 

2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi

Janji Kami Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 76 100 - -
Feb 46  100  - -
Mac 55 100 - -
Apr 81 100 - -
Mei 27 100 - -
Jun 42 100 - -
Jul 46 100 - -
Ogo 48 100 - -
Sep 39 100 - -
Okt 42 100 - -
Nov 80 100 - -
Dis 54 100 - -


3. Pengauditan Akaun Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. Jan 230 99 1 1
Feb 241 99 1 1
Mac 322 99 4 1
Apr 331 98 5 2
Mei 232 97 6 3
Jun 330 98 6 2
Jul 323 98 6 2
Ogo 339 99 5 1
Sep 361 99 3 1
Okt 361 97 9 3
Nov 362 99 3 1
Dis 496 99 5 1


4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. Jan 7 100 - -
Feb 13  100 - -
Mac 0 0 - -
Apr 8 100 - -
Mei 9 100 - -
Jun 7 100 - -
Jul 17 100 - -
Ogo 26 100 - -
Sep 14 100 - -
Okt 14 100 - -
Nov 15 100 - -
Dis 0 0 - -
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang          


5. Aduan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. Jan 48 100 - -
Feb 26 100 - -
Mac 28 100 - -
Apr 38 100 - -
Mei 19 100 - -
Jun 32 100 - -
Jul 24 100 - -
Ogo 21 100 - -
Sep 22 100 - -
Okt 19 100 - -
Nov 37 100 - -
Dis 26 100 - -

 

6. Pembatalan Koperasi

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. Jan 9 53 8 47
Feb  46 53 40 47
Mac 20 44 25 56
Apr 7 78 2 22
Mei 20 65 11 35
Jun 14 61 9 39
Jul 2 50 2 50
Ogo 11 35 20 65
Sep 33 53 29 47
Okt 41 98 1 2
Nov 0 0 0 0
Dis 57 95 3 5


7. Permohonan Juruaudit Swasta

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. Jan 14  100 - -
Feb 25 100 - -
Mac 18 100 - -
Apr 11 100 - -
Mei 11 100 - -
Jun 33 100 - -
Jul 19 100 - -
Ogo 19 100 - -
Sep 12 100 - -
Okt 18 100 - -
Nov 14 100 - -
Dis 14 100 - -


8. Kelulusan Pemberian Dividen

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 15 100 - -
Feb 67 100 - -
Mac 38 95 2 5
Apr 32 94 2 6
Mei 23 100 - -
Jun 35 100 - -
Jul 41 100 - -
Ogo 53 93 4 7
Sep 32 100 - -
Okt 36 100 - -
Nov 51 100 - -
Dis 51 98 1 2

9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium

Janji Kami  Tempoh Penilaian  Menepati Tempoh Piagam Melewati Tempoh Piagam
Jumlah % Jumlah %
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. Jan 172 99 2 1
Feb 163 100 - -
Mac 127 98 2 2
Apr 151 100 - -
Mei 49 100 - -
Jun 73 100 - -
Jul 119 99 1 1
Ogo 177 99 1 1
Sep 121 100 - -
Okt 108 99 - -
Nov 142 100 - -
Dis 169 100 - -

 

Prestasi Piagam Pelanggan 2021