KAJI SELIDIK IMPAK PEMBUKAAN SEMULA EKONOMI DAN DAYA TAHAN USAHAWAN TERHADAP BENCANA DAN KRISIS
 
MEDAC akan menjalankan satu kaji selidik mengenai situasi semasa perniagaan dan daya tahan usahawan terhadap bencana dan krisis masa hadapan.
Soal selidik ini akan dijalankan pada *7 hingga 18 Februari 2022* secara atas talian.
Disertakan link kaji selidik https://bit.ly/MyEntrepreneurMEDAC