Sukacita dimaklumkan bermula 1 Januari 2016, semua permohonan bantuan pembangunan akan dilaksanakan secara atas talian melalui Sistem Bantuan Pembangunan eFAST-SKM iaitu Fund Access Online System For Transformation Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

Sistem ini boleh diakses melalui capaian berikut:

 1. Permohonan bantuan pembangunan oleh koperasi melalui aplikasi secara atas talian iaitu https://apponline.skm.gov.my; dan
 2. Bagi pegawai SKM, pegawai boleh membuat permohonan bantuan bagi koperasi seliaan negeri di Sistem INFOKOP iaitu https://infokop.skm.gov.my.

Syarat-syarat kelayakan permohonan eFAST-SKM ialah:

 1. Koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993;
 2. Permohonan koperasi mendapat sokongan SKM Wilayah dan Negeri;
 3. Perjalanan koperasi mematuhi akta dan peraturan-peraturan koperasi;
 4. Pengurusan koperasi memuaskan (mesyuarat agung/ anggota lembaga diadakan, akaun diaudit, dll);
 5. Projek yang dicadangkan berdaya maju dan memberi faedah kepada anggota-anggota;
 6. Koperasi telah mengemaskini data maklumat koperasi dalam sistem D-KOOP dan sistem INFOKOP SKM;
 7. Koperasi telah mengenalpasti/mempunyai aktiviti ekonomi yang boleh menjana pendapatan untuk dilaksanakan;
 8. Aktiviti koperasi ada potensi dimajukan;
 9. Koperasi tidak/ kurang mempunyai keupayaan kewangan;
 10. Koperasi mempunyai sistem pengurusan dan pentadbiran baik; dan
 11. Perakuan jawatankuasa bantuan pembangunan peringkat SKM Negeri.

Dokumen-dokumen sokongan (boleh dimuatnaik lebih daripada satu dokumen) yang perlu dimuatnaik bagi permohonan bantuan pembangunan ialah:

 1. Kertas Kerja Projek;
 2. Penyata Kewangan;
 3. Butiran Kos Bantuan Yang Dipohon;
 4. Cabutan minit Mesyuarat Agung;
 5. Cabutan minit Mesyuarat Anggota Lembaga Koperasi;
 6. Sebut Harga;
 7. Gambar-gambar sokongan bagi projek yang dipohon;
 8. Penyata terimaan dan bayaran bagi 3 bulan terakhir; dan
 9. Penyata bank terkini.

Bantuan geran pembangunan (di luar skop) tidak boleh dipertimbangkan untuk tujuan dan dalam keadaan seperti berikut:

 1. pembiayaan untuk tujuan modal pusingan perniagaan;
 2. pembelian peralatan/perabut pejabat, membina/ubahsuai pejabat, sewa pejabat;
 3. pembayaran gaji; dan
 4. koperasi mempunyai tunggakan:
  - Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi,
  - Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi,
  - Fi Audit,
  - Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK), dan;
  - Kompaun.

Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat atau kemusykilan berkaitan perkara di atas, boleh menghubungi Suruhanjaya di alamat dan talian seperti berikut:

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA
d/a Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Changkat Semantan,
Off Jalan Semantan, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur

Telefon:
03-2083 4148 - (Encik Mahzan bin Nordin)
03-2083 4000 - (Puan Hasmuidayu binti Hasanudin )

Faksimili:
03-2083 4100