fadillah salim 1451536253      
   E N C I K  F A D I L A H  B I N  S A L I M
 
fadilah[at]skm[dot]gov[dot]my
    PENGARAH DASAR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN
  directory
DIREKTORI BAHAGIAN
     
 

 

Pengenalan
Bahagian Dasar dan Perancangan Pembangunan bertanggungjawab untuk merancang dan menggubal dasar Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi memperkasa serta memperkukuh pembangunan koperasi.

Bahagian ini terbahagi kepada dua unit, iaitu:

 1. Unit Perancangan Dasar
 2. Unit Pembangunan Strategik

Objektif
Objektif bahagian ini ialah mewujudkan perancangan strategik dan penggubalan dasar-dasar serta rangka kerja yang kondusif bagi pembangunan Suruhanjaya dan gerakan koperasi.
Fungsi dan Tugas
Menjalankan kajian, perancangan, penggubalan dasar serta menyelaras penyediaan jawapan Parlimen dan pelaporan Key Performance Indicator (KPI) secara berkala yang meliputi aktiviti-aktiviti berikut:

 1. Menyelaras perhubungan/kerjasama antara Suruhanjaya dengan Agensi Pusat, Jabatan Kerajaan, koperasi dan pihak swasta berhubung dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan faedah dan manfaat kepada pembangunan gerakan koperasi;
 2. Menyedia dan mengumpulkan data serta maklumat bagi penggubalan dasar-dasar Suruhanjaya;
 3. Menyediakan laporan-laporan yang berkaitan dengan gerakan koperasi yang diperlukan oleh Agensi Pusat, Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan lain;
 4. Menyelaras penyediaan jawapan Parlimen bagi soalan/pertanyaan Parlimen;
 5. Mengurus dan memantau pelaksanaan Dasar Koperasi Negara (DKN) 2011-2020: 

  1. Urus setia Bersama Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Dasar Koperasi Negara 2011-2020;
  2. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Koperasi Negara 2011-2020; dan
  3. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Teras Strategik II Dasar Koperasi Negara 2011-2020.

 6. Mengurus setiakan Mesyuarat Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan (MPKK), Mesyuarat Pengarah-Pengarah SKM dan Mesyuarat Pengurusan Mingguan;
 7. Mengurus setia bersama majlis-majlis rasmi SKM;
 8. Menyedia, memantau dan melaporkan Key Performance Indicator (KPI) secara berkala; dan
 9. Facilitate kajian isu semasa koperasi.