ENCIK AZAM BIN SULAIMAN
  
azam[at]skm[dot]gov[dot]my
       
    PENGARAH DASAR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN        
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN        
             
 

 

Pengenalan
 

Bahagian Dasar dan Perancangan Pembangunan bertanggungjawab untuk merancang dan menggubal dasar Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi memperkasa serta memperkukuh pembangunan gerakan koperasi di negara ini.

Bahagian ini terbahagi kepada dua unit, iaitu:

1. Unit Perancangan Dasar    
2. Unit Pembangunan Strategik    
       
       
       
Objektif
 

Objektif bahagian ini ialah mewujudkan perancangan strategik dan penggubalan dasar-dasar serta rangka kerja yang kondusif bagi pembangunan Suruhanjaya dan gerakan koperasi.

 
 
Fungsi dan Tugas
 

Menjalankan kajian, perancangan, penggubalan dasar serta menyelaras penyediaan jawapan Parlimen dan pelaporan Key Performance Indicator (KPI) secara berkala yang meliputi aktiviti-aktiviti berikut:

1.

Menyelaras perhubungan/kerjasama antara Suruhanjaya dengan Agensi Pusat, Jabatan Kerajaan, koperasi dan pihak swasta berhubung dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan faedah dan manfaat kepada pembangunan gerakan koperasi;

2.

Menyedia dan mengumpulkan data serta maklumat bagi penggubalan dasar-dasar Suruhanjaya;

3.

Menyediakan laporan-laporan yang berkaitan dengan gerakan koperasi yang diperlukan oleh Agensi Pusat, Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan lain;

4.

Menyelaras penyediaan jawapan Parlimen bagi soalan/ pertanyaan Parlimen;

5.

Mengurus dan memantau pelaksanaan Dasar Koperasi Negara (DKN) 2011-2020:

  i. Urus setia Bersama Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Dasar Koperasi Negara 2011-2020;
  ii. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Koperasi Negara 2011-2020; dan
  iii. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Teras Strategik II Dasar Koperasi Negara 2011-2020.
   
6.

Mengurus setiakan Mesyuarat Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan (MPKK), Mesyuarat Pengarah-Pengarah SKM dan Mesyuarat Pengurusan Mingguan;

7.

Mengurus setia bersama majlis-majlis rasmi SKM;

8.

Menyedia, memantau dan melaporkan Key Performance Indicator (KPI) secara berkala; dan

9. Facilitate kajian isu semasa koperasi.