tiada foto 1 1451544263      
    K O S O N G
 
[at]skm[dot]gov[dot]my
    PENGARAH PENGURUSAN DANA DAN PELABURAN
  directory
DIREKTORI BAHAGIAN
     
 

 

Pengenalan
Bahagian Pengurusan Dana dan Pelaburan adalah merupakan salah satu bahagian yang diwujudkan di bawah Sektor Pembangunan apabila Suruhanjaya Koperasi Malaysia mula beroperasi secara rasmi pada 1 Januari 2008. Walau bagaimanapun, pengisian jawatan di Bahagian ini hanya dilaksanakan pada awal Mei 2008.
Objektif
Penubuhan Bahagian Pengurusan Dana dan Pelaburan adalah bagi mencapai objektif-objektif berikut:

  1. Menguruskan pelaburan semua Kumpulan Wang di bawah pengurusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia sejajar dengan seksyen 37 Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007.
  2. Mentadbir dan mengurus Kumpulan-Kumpulan Wang SKM.
  3. Memupuk amalan prinsip kewangan terbaik.

Fungsi
Bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan, Bahagian Pengurusan Dana dan Pelaburan melaksanakan fungsi-fungsinya seperti berikut:

- Mengkaji, menggubal dan mendapatkan kelulusan terhadap Peraturan dan Dasar Pelaburan SKM;

- Mengkaji instrumen-instrumen pelaburan di pasaran yang dapat memberi pulangan yang lebih tinggi tertakluk kepada Peraturan dan Dasar Pelaburan yang ditetapkan;

- Melaburkan wang yang tidak diperlukan segera tanpa mengabaikan mudah tunai (liquidity) setiap Kumpulan Wang;

- Mempastikan semua transaksi pelaburan dilakukan dengan cekap dan mematuhi Peraturan dan Dasar Pelaburan yang ditetapkan;

- Menyimpan rekod transaksi dan pelaburan dengan kemas dan teratur;

- Menyediakan laporan pelaburan yang tepat pada kadar segera (timely) kepada pelbagai stakeholder;

- Bertindak sebagai Urusetia Jawatankuasa Kumpulan-kumpulan Wang SKM;

- Menyelaras dan memantau dan melapor penggunaan Kumpulan Wang oleh "stakeholder" dalaman dan luaran; dan

- Mengkaji peluang-peluang pelaburan yang boleh diterokai untuk disampaikan kepada koperasi.