tuanamir          
    TUAN AMIR AFFENDY BIN HAMZAH  
  
affendy[at]skm[dot]gov[dot]my
       
    PENASIHAT UNDANG-UNDANG        
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN        
             
 

 

Fungsi dan Tugas
 
1.

Bahagian Undang-Undang berperanan sebagai badan penasihat khususnya di dalam memberi nasihat berkaitan aspek perundangan khususnya berhubung Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007, Akta Koperasi 1993, Perundangan Subsidiari di bawah Kedua-dua Akta tersebut dan undang-undang Malaysia yang lain berkenaan dengan perkara yang dirujuk oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia termasuk:-

  a.

mentafsir undang-undang;

  b.

menghadiri mesyuarat dan memberi nasihat undang-undang mengenai perkara yang dibincangkan bagi memastikan apa-apa keputusan dasar yang dibuat oleh Suruhanjaya adalah menurut undang-undang;

  c.

menghadiri sesi persidangan Parlimen untuk memberi apa-apa bantuan yang bersifat undang-undang apabila dikehendaki kepada Menteri.

     
2.

Mendraf atau menyemak dokumen undang-undang seperti notis perundangan, perjanjian dan memorandum persefahaman yang dalamnya Suruhanjaya merupakan suatu pihak bagi memastikan kepentingan Suruhanjaya dilindungi.

     
3.

Menyemak dan menyediakan naskhah pewartaan dan dokumen-dokumen untuk tandatangan/ persetujuan YB Menteri, Pengerusi Eksekutif apabila dirujuk oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

     
4.

Mengubal dan menyemak perundangan utama dan perundangan subsidiari Rang Undang-Undang dalam Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris termasuk :-

  a.

memberikan pendapat tentang penggubalan perundangan utama dan perundangan subsidiari;

  b.

memberi nasihat mengenai perkara yang baginya Suruhanjaya berhasrat untuk mengawal selia dan menyediakan draf rang undang-undang, peraturan, garis panduan dan pekeliling mengenai perkara tersebut (jika ada) untuk mencerminkan keputusan dasar yang dibuat oleh Suruhanjaya.

     
5.

Menjalankan penyelidikan atau kajian mengenai perkara undang-undang apabila dikehendaki oleh Suruhanjaya.

   
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti diarahkan dari masa ke semasa.