SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN:

Seksyen Sub Kandungan Papar
Bahagian I Permulaan Klik Untuk Paparan
Bahagian II Pendaftaran Klik Untuk Paparan
Bahagian III Kewajipan-kewajipan dan keistimewaan-keistimewaan koperasi-koperasi Klik Untuk Paparan
Bahagian IV Hak-hak dan liabiliti-liabiliti anggota-anggota Klik Untuk Paparan
Bahagian V Organisasi dan pengurusan koperasi-koperasi Klik Untuk Paparan
Bahagian VI Harta dan wang koperasi-koperasi Klik Untuk Paparan
Bahagian VII Akaun dan audit  Klik Untuk Paparan
Bahagian VIII Pemeriksaan, siasatan, pembubaran dan pertikaian  Klik Untuk Paparan
Bahagian IX Pelbagai Klik Untuk Paparan
Bahagian X Pemansuhan, kecualian dan peralihan Klik Untuk Paparan
Lampiran [Seksyen 86B]; Senarai Perkara Yang Boleh Dikeluarkan Secara Arahan, Garis Panduan, Surat Pekeliling & Notis Klik Untuk Paparan