Matias Kundapin      
    ENCIK MATIAS KUNDAPIN
  
matias[at]skm[dot]gov[dot]my
    PENGARAH PENTADBIRAN
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN
     
 

 

Pengenalan
Bahagian Pentabiran bertanggungjawab menguruskan hal ehwal berkaitan urusan umum Suruhanjaya termasuk urusan pengurusan aset Suruhanjaya (alih dan tak alih), pengurusan dan pengawalan stor, pengurusan kenderaan dan lain-lain berkaitan aktiviti sokongan kakitangan Suruhanjaya. Bahagian ini terbahagi kepada tiga (3) unit:- 
 • i. Unit aset alih dan stor
 • ii. Unit pengurusan fasiliti, aset tak alih, keselamatan dan logistik
 • iii. Unit pengurusan rekod, kontrak dan khidmat pelanggan

Objektif

Bahagian Pentadbiran berperanan memberikan perkhidmatan dan bantuan yang efisyen seterusnya meningkatkan keberkesanan pentadbiran Suruhanjaya

Fungsi
 • ● Pengurusan aset alih dan tak alih Suruhanjaya Koperasi Malaysia;
 • Pengurusan dan pentadbiran stor Suruhanjaya;
 • ● Urusetia bagi Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Suruhanjaya (JKPAS);
 • ● Urusetia Jawatankuasa Pelupusan aset Suruhanjaya;
 • ● Urusetia mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan;
 • ● Urusetia mesyuarat Jawatankuasa Khas Hartanah Suruhanjaya;
 • ● Pengurusan dan penyelenggaraan Menara Suruhanjaya dan aset tak alih Suruhanjaya;
 • ● Menguruskan pentadbiran am seperti kebersihan dan keselamatan pejabat
 • ● Menguruskan tempahan makan dan minum bagi urusan rasmi dan mesyuarat;
 • ● Menguruskan tempahan dan penyeleggaraan kenderaan jabatan dan rasmi;
 • ● Menguruskan sistem fail dan urusan surat menyurat;