TERAS STRATEGIK   5 :

MEMPERKUKUHKAN KOPERASI MELALUI SELIAAN DAN PENGUATKUASAAN BERKESAN

 

Persekitaran perundangan yang kondusif akan membantu menggalakkan pertumbuhan dan kejayaan koperasi. Tindakan tegas diperlukan bagi memastikan urus tadbir baik supaya koperasi terus berkembang dan mampan. Dengan ini, koperasi dapat turut serta dalam arus perdana pembangunan negara.

Pengesanan awal dan tindakan pre-emptive merupakan pendekatan baru bagi mempertingkatkan pematuhan kepada perundangan. Pendekatan ini akan dilaksanakan secara berterusan bagi menjadikan gerakan koperasi lebih kukuh dan berwibawa.

Pemantapan pengawal seliaan dan tindakan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan melalui:

 •   Pendidikan pencegahan dengan memberi kefahaman mengenai perundangan koperasi;
 •   Tindakan pencegahan awal dengan cepat dan berkesan secara sistematik ke atas koperasi yang berisiko tinggi sebagai amaran awal bagi menjaga kepentingan anggota dan orang awam;
 •   Penyediaan rangka kerja perundangan koperasi yang kondusif melalui semakan dan kajian berterusan untuk membendung gejala tidak sihat dalam gerakan koperasi; dan
 •   Penyebaran maklumat tentang gejala tidak sihat dalam gerakan koperasi kepada koperator dan orang awam untuk meningkatkan tahap kesedaran dan kewaspadaan bagi mengekalkan keyakinan orang ramai terhadap gerakan koperasi.

  Petunjuk Prestasi
 •   90% penyata kewangan tahunan koperasi teraudit
 •   90% koperasi mengadakan mesyuarat agung tahunan
 •   70% koperasi yang dilaksanakan penarafan mencapai tahap tiga bintang ke atas
 •   100% koperasi berisiko tinggi dipantau secara sistematik
 •   Kes pelanggaran undang-undang tidak melebihi 1% daripada jumlah koperasi