Bil  Garis Panduan SKM & Lampiran
 GP 18 Garis Panduan Bagi Membuka Cawangan Koperasi Atau Subsidiari Sesuatu Koperasi
 GP 18-01 Permohonan Pembukaan Cawangan Koperasi Atau Cawangan Subsidiari Sesuatu Koperasi
 GP 18-02  Contoh Format Penyata Harta-Harta Mudah Tunai