Menangani Kesan Pandemik COVID-19

Inisiatif-inisiatif berikut telah dilaksanakan SKM sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) mulai Mac 2020 dalam usaha Kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19. Ianya bertujuan bukan sahaja untuk membantu mengurangkan kesan yang dialami Gerakan Koperasi di samping juga menggalakkan penerapan norma baharu dalam pengendalian urusan perniagaan dan pentadbiran gerakan koperasi selaras dengan ketetapan semasa pihak Kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara (MKM).

Perkhidmatan SKM
1. Penangguhan Pembayaran Balik Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK) Bagi Tempoh 6 Bulan (April - September 2020) <Klik>
2. Pengenalan Skim Pembiayaan TMP-JPK Sehingga RM50,000 (Tanpa Cagaran) di Bawah Peruntukan Khas Untuk Modal Pusingan Perniagaan Koperasi (Kecuali Aktiviti Kredit) <Klik>
3. Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi (TBKK) Khas Akibat Pandemik COVID-19 <Klik>
4. Program Pelan Pemulihan Ekonomi Koperasi (PULIH) - Insentif Promosi dan Pemasaran Sektor Ekonomi Utama Pelancongan dan Penjagaan Diri <Klik>
5. Insentif Jualan Harga Patut Koperasi (JHP) <Klik>
6. Pelanjutan tempoh tambahan tiga (3) bulan kepada koperasi untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan selepas tamat tempoh enam (6) bulan berakhirnya tahun kewangan <Klik>
7. Pengurangan Caruman Kumpulan Wang Rizab Statutori (KWRB) Daripada 15% kepada 8% <Klik>
8. Penangguhan Pendepositan Caruman Kumpulan Wang Rizab Statutori (KWRB) Bagi Tahun 2019 Ke Dalam Akaun Deposit Koperasi (ADK) <Klik>


Prosedur Operasi Standard (SOP) Melibatkan Gerakan Koperasi
1. SOP Terkini Aktiviti Ar Rahnu dan Aktiviti Kredit Koperasi sepanjang Tempoh PKPP <Klik>
2. Aktiviti Ar-Rahnu Koperasi <Klik>
3. Aktiviti Kredit Koperasi <Klik>
4. Penganjuran Mesyuarat Agung Tahunan/ Kawasan/ Khas/ Permulaan <Klik>