Rozdeen 01      
    E N C I K  R O Z D E E N  B I N  J A A F A R
 
rozdeen[at]skm[dot]gov[dot]my
    PENGARAH PEMBIAYAAN DAN KAWALAN KREDIT
  directory
DIREKTORI BAHAGIAN
     
 

 

Pengenalan

Bahagian Pembiayaan Kredit bertanggungjawab menguruskan Tabung Modal Pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (TMP-SKM). TMP-SKM menerima peruntukan daripada Perbendaharaan di bawah Kumpulan Wang Amanah yang disatukan sejak tahun 1985 bagi menggantikan Kumpulan Wang Amanah Koperasi yang diwujudkan pada tahun 1978.

 

Objektif Bahagian
  1. Membantu koperasi-koperasi terutamanya yang bersaiz kecil dan sederhana melaksanakan projek-projek berdaya maju dengan menyediakan kemudahan pinjaman bersyarat mudah;
  2. Membantu koperasi memulihkan projek yang bermasalah;
  3. Menggalakan koperasi melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang memberi manfaat kepada anggota.
Fungsi Bahagian

Memproses permohonan pinjaman koperasi mengikut tujuan-tujuan pembiayaan seperti berikut:- 


1. Perkhidmatan
     - Kerja Kontrak
     - Peruncitan/ Perniagaan/ Pemborongan
     - Kewangan
     - Pengangkutan
     - Pelancongan/ Penjagaan Diri dan Kesihatan


2. Pertanian/ Perladangan/ Asas Tani

3. Pembinaan
     - Pembangunan Tanah
     - Pembelian Bangunan (real estate)


4. Pembelian Bangunan (real estate)
     - Mendapatkan bayaran balik pinjaman mengikut jadual.
     - Menyimpan dan mengemaskini akaun-akaun pinjaman koperasi.
     - Memantau projek-projek koperasi yang mendapat pinjaman TMPJPK.