ENCIK ROZDEEN BIN HAJI MOHD JAAFAR
  
rozdeen[at]skm[dot]gov[dot]my
       
    PENGARAH PEMBIAYAAN DAN KAWALAN KREDIT        
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN        
             
 

 

Pengenalan
 

Bahagian Pembiayaan Kredit bertanggungjawab menguruskan Tabung Modal Pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (TMP-JPK). TMP-JPK menerima peruntukan daripada Perbendaharaan di bawah Kumpulan Wang Amanah yang disatukan sejak tahun 1985 bagi menggantikan Kumpulan Wang Amanah Koperasi yang diwujudkan pada tahun 1978.

 
   » 
Klik untuk maklumat lanjut mengenai Pembiayaan Tabung Modal Pusingan Koperasi (TMP-JPK)
   
   
   
Objektif Bahagian
 

Membantu koperasi-koperasi terutamanya yang bersaiz kecil dan sederhana melaksanakan projek-projek berdaya maju dengan menyediakan kemudahan pinjaman bersyarat mudah;

Membantu koperasi memulihkan projek yang bermasalah;

Menggalakan koperasi melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang memberi manfaat kepada anggota.

Fungsi Bahagian
    

Memproses permohonan pinjaman koperasi mengikut tujuan-tujuan pembiayaan seperti berikut:- 

 1.

Perkhidmatan

  Kerja Kontrak
  Peruncitan/ Perniagaan/ Pemborongan
  Kewangan
  Pengangkutan
 

Pelancongan/ Penjagaan Diri dan Kesihatan

     
2.

Pertanian/ Perladangan/ Asas Tani

3.

Pembinaan

  Pembangunan Tanah
 

Pembelian Bangunan (real estate)

     
4.

Pembelian Bangunan (real estate)

  Mendapatkan bayaran balik pinjaman mengikut jadual.
  Menyimpan dan mengemaskini akaun-akaun pinjaman koperasi.
  Memantau projek-projek koperasi yang mendapat pinjaman TMPJPK.